Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie nr 18 im. Sportowa Kraina w Lesznie

PRZEDSZKOLE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zrównoważony rozwój przedszkola - Certyfikat Master Eco

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju to pojęcie szersze niż edukacja przyrodnicza czy ekologiczna. Oprócz kwestii środowiskowych zawiera również zagadnienia społeczne, takie jak prawa człowieka, zróżnicowanie kulturowe, zdrowie i aspekty ekonomiczne, np. zrównoważona produkcja i konsumpcja. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale też kształtowanie krytycznego i twórczego myślenia, zajmowanie się problemami, poszukiwanie ich rozwiązań. Jest procesem trwającym całe życie, od wczesnego dzieciństwa do kształcenia wyższego oraz osób dorosłych i wychodzi poza edukację formalną.

Zrównoważony rozwój to:

"Proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umożliwiający realizacje tych samych dążeń następnym pokoleniom"

lub inaczej

„Zrównoważony rozwój jest takim rozwojem, w którym zaspokojone zostają potrzeby obecnych pokoleń bez uszczuplania możliwości zaspokojenia potrzeb, jakie będą miały przyszłe pokolenia. Rozwój nie jest zrównoważony, jeżeli potrzeby ludzi zaspokajane są kosztem zachowania przyrody i środowiska oraz harmonijnego i sprawiedliwego podziału dóbr”.

Zawarta w tej definicji wizja rozwoju uwzględnia zarówno populację ludzką, jak i świat zwierząt i roślin, ekosystemy, zasoby naturalne Ziemi: wodę, powietrze, surowce energetyczne, a także w sposób zintegrowany traktuje najważniejsze wyzwania stojące przed światem, takie jak walka z ubóstwem, równość płci, prawa człowieka i jego bezpieczeństwo, edukacja dla wszystkich, zdrowie, dialog międzykulturowy.

Jakie korzyści płyną z Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju?

Dla dziecka:

 rozwija swój potencjał,

 poszerza horyzonty,

 zdobywa nowe, praktyczne umiejętności,

 lepiej rozumie relacje i zależności we współczesnym świecie.

 

Przedszkole funkcjonujące według zasad zrównoważonego rozwoju:

W sercu każdego przedszkola znajdują się dzieci oraz dorośli, zajmujący się ich edukacją i wychowaniem (rada pedagogiczna oraz reszta pracowników). Wszyscy pracownicy (a więc nie tylko nauczyciele) ściśle ze sobą współpracują, by osiągnąć cel, do którego została powołane przedszkole: wykształcenia i wychowania ucznia. Współpracę tę również poszerzają o gremia zainteresowane pracą przedszkola: rodziców, radę rodziców, jednostkę prowadzącą i nadzorującą oraz o inne instytucje ze środowiska lokalnego.

Przedszkola mają wyraźnie określoną tożsamość, jasną wizję i misję, wiedzą dokąd zmierzają, jakie cele pragną osiągnąć, jakiego ucznia/dziecko ukształtować i jaką rolę odegrać w środowisku lokalnym. Takie przedszkola poszukują również świadomie i zdecydowanie kontaktu ze wszystkimi osobami i instytucjami, którym zależy na dobrych efektach ich pracy. Oznacza to, że zarządzający takimi placówkami świetnie znają środowisko lokalne i świadomie kierują ku niemu swoją ofertę edukacyjną i wychowawczą.

Właściwie to, co powiedziano dotychczas, jest typową rzeczywistością dobrego przedszkola, ale to jeszcze za mało, by powiedzieć, że przedszkole rzeczywiście funkcjonuje według zasad zrównoważonego rozwoju. Chodzi jeszcze o to, by w pracy przedszkola uwzględniać zawsze cztery aspekty zrównoważonego rozwoju: społeczny, kulturowy, ekologiczny (przyrodniczy) i gospodarczy. Te cztery przylegające do siebie części, cztery puzzle, które ułożone poprawnie, we właściwym miejscu, dadzą jednorodny obraz przedszkola, scaloną rzeczywistość, która funkcjonuje w sposób zrównoważony.

Dlatego, aby Nasze Przedszkole funkcjonowało w życiu codziennym na dopasowywaniu czterech puzzli: społecznego, kulturowego, przyrodniczego i gospodarczego, by stworzyć jedną, harmonijną całość, postanowiliśmy ubiegać się o CERTYFIKAT MASTER ECO.

 

Master Eco to znak jakości, wyróżnienie i promocja przedszkoli, które w działaniach edukacyjno-wychowawczych w sposób ciągły upowszechniają koncepcję zrównoważonego rozwoju, są wzorem sposobu funkcjonowania w tym zakresie i włączają środowisko lokalne do działań przyjaznych przyrodzie.

Celem uruchomienia procedury związanej z nadaniem Master Eco jest promocja przyrody jako wartości i upowszechnienie zasad zrównoważonego rozwoju w czterech aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Przedmiotem działań placówki jest poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w projektowaniu działań edukacyjno – wychowawczych w tym zakresie oraz podniesienie świadomości pracowników niepedagogicznych i rodziców na temat zrównoważonego rozwoju. 

AKTUALNOŚCI:

FOTORELACJA Z DZIAŁAŃ W RAMACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Utworzono dnia 23.08.2021

Nasze Przedszkole od września 2020 roku ubiega się o Certyfikat Master Eco, którego celem jest promocja przyrody i upowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju w aspektach przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym.

Na potrzeby placówki powstał autorski program innowacyjny "Każdemu sportowcowi bliska ochrona środowiska".

W ramach tego programu podjęliśmy szereg działań, a poniżej zamieszczamy link do krótkiej fotorelacji z nich.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA

https://www.youtube.com/watch?v=qTE6kRdAZOw

AKCJA PT. "BĄDŹ ŻYCZLIWY DLA PLANETY"

Utworzono dnia 28.01.2021

Przedszkole Miejskie nr 18 im. Sportowa Kraina ubiega się o Certyfikat Master Eco, którego celem jest promocja przyrody i upowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju w aspektach przyrodniczym, społecznym,ekonomicznym i kulturowym. W szczegółowym harmonogramie realizacji...

czytaj dalej na temat: AKCJA PT. "BĄDŹ ŻYCZLIWY DLA PLANETY"

NASZE EKOLOGICZNE OSIĄGNIĘCIA

Utworzono dnia 28.01.2021, 22:43

ZAŁĄCZNIKI:

								

ULOTKA

Utworzono dnia 14.09.2021, 10:50

ULOTKA

Utworzono dnia 14.09.2021, 10:49

PREZENTACJA - NR 2

Utworzono dnia 09.06.2021, 06:33

PREZENTACJA

Utworzono dnia 13.11.2020, 08:46

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny