Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie nr 18 im. Sportowa Kraina w Lesznie

NASZE CELE

Nasze cele

W naszym przedszkolu realizujemy cele i zadania określone w ustawie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na ukazania dzieciom ich mocnych stron i możliwości osiągania sukcesów, a także radzenia sobie z porażkami. Wprowadzamy dzieci w świat wartości ogólnoludzkich takich jak: dobro, miłość, przyjaźń, prawda, piękno.
Przykładając wielką wagę do kultywowania tradycji rodzinnych, dążymy do kształtowania poczucia przynależności do społeczności przedszkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju.

 

Nasz priorytet

Wychowanie samodzielnego, kreatywnie myślącego i otwartego na kontakty z otoczeniem absolwenta przedszkola, który potrafi współdziałać z innymi dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

 

Wizja przedszkola

Nasze działania wychowawczo-dydaktyczne opieramy na sprawdzonych i uznanych metodach pracy oraz dążymy do wdrażania rozwiązań innowacyjnych przynoszących znaczące efekty w pracy z wychowankami i we współpracy z rodzicami.

 1. Przedszkolaki posługują się różnymi sposobami ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej, ruchowej.
 2. Staramy się stworzyć warunki dające dzieciom szansę, by stawały się: otwarte na ludzi, samodzielne, gotowe do podejmowania ryzyka, radzące sobie w różnych, często trudnych sytuacjach, wierzące w swoje możliwości, odpowiedzialne.
 3. Nasze przedszkole tworzy dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego, stwarza warunki do rozwijania zainteresowań, zachęca do działania, inspiruje i motywuje do aktywności.
 4. Chcemy dążyć do kształtowania u dzieci spontaniczności, otwartości oraz umiejętności okazywania swoich uczuć.
 5. Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem umysłem, w harmonii z otaczającym światem i przyrodą.
 6. Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami.
 7. Zapewniamy Dzieciom serdeczną atmosferę, poczucie akceptacji, bezpieczeństwa oraz poszanowanie godności.
 8. Zapewniamy kompetentnych pracowników, gdzie ich udział w różnych formach doskonalenia umożliwia pełną realizację zadań placówki, zapewniając dzieciom wychowanie i edukację na najwyższym poziomie.
 9. Rodzice wychowanków współtworzą sukcesy swoich dzieci, mają zapewnione wsparcie i pomoc z naszej strony w ich roli wychowawczej , otrzymują informacje o postępach i osiągnięciach dzieci.
 10. Uczymy tolerancji, życzliwości, empatii, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka opierając się na uniwersalnych wartościach takich jak miłość, przyjaźń, wzajemny szacunek.

 

Misja przedszkola

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego aktywności ruchowej, werbalnej, muzycznej, plastycznej i teatralnej. Rozwijanie postaw twórczych wychowanków poprzez stosowanie aktywnych metod pracy, umożliwianie kontaktu ze sztuką, pomoc w rozwijaniu takich cech jak: otwartość, kreatywność, wiara we własne możliwości, wrażliwość, tolerancję i koleżeństwo – jest naszym najważniejszym priorytetem.

 

 1. Propagujemy sport i zdrowy styl życia, łącząc kreatywną zabawą z twórczą nauką i ruchem poprzez udział dzieci w zajęciach sportowych ukierunkowanych na gimnastykę.
 2. Angażujemy wszystkie zmysły dziecka w celu umożliwienia wszechstronnego rozwoju wychowanka, zarówno fizycznego jak i intelektualnego.
 3. Pomagamy również wychowankom rozwijać ich zdolności, zaspokajać naturalne potrzeby ruchowe oraz kształtować u nich postawy prozdrowotne i proekologiczne.
 4. Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka.
 5. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, zainteresowań sportowych,  wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.
 6. Przedstawiając dzieciom pewne tematy staramy się jak najbardziej je przybliżyć  poprzez:

◘ wycieczki poznawczo edukacyjne (odwiedzanie ośrodków kultury i sportu)

◘ uroczystości przedszkolne (pasowanie na przedszkolaka, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Dzień Ziemi)

◘  prowadzenie doświadczeń w przedszkolu (zajęcia pokazowe i eksperymentalne)

◘ organizowanie przedsięwzięć sportowych (spotkania z Olimpijczykami, zawody sportowe, uroczystości sportowe)

◘ zapraszanie ciekawych gości do przedszkola (policjanci, strażacy, funkcjonariusze straży miejskiej, lekarzy, sportowców, i wiele in.)

◘ szeroki wybór zajęć dodatkowych takich jak: język angielski, religia, terapia logopedyczna i pedagogiczna, zajęcia na basenie.

Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem. Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny – dzieci chętnie do nas przychodzą świetnie się tu czują. Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w estetycznym i bezpiecznym otoczeniu.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny