Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie nr 18 im. Sportowa Kraina w Lesznie

OPŁATY I NUMERY KONT

Informacja o zasadach opłat za pobyt dziecka w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Leszno

Podstawa prawna: Zmiana w ust. 3 w art. 52 w zapisach Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych(Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), która weszła w życie z dniem 1.09.2019r.

Rodzice ponoszą opłaty:

1. Opłatę za czas , ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, który zgodnie z §23 ust.3 Statutu Przedszkola Miejskiego nr 18 im. Sportowa Kraina w Lesznie określony jest w godzinach od 8:30-13:30

- OPŁATA w wysokości - 1 zł/za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu (za wyjątkiem dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym).

Określa się następujące godziny pobytu dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 18 im. Sportowa Kraina w Lesznie ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę,:

pierwsza rozpoczęta płatna godzina od 6:30-7:30

druga rozpoczęta płatna godzina od 07:31-08:30

trzecia rozpoczęta płatna godzina od 13:31 - 14:30

czwarta rozpoczęta płatna godzina od 14:31-15:30

piąta rozpoczęta płatna godzina od 15:31- 16:30

Sposób rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (do momentu założenia elektronicznego rejestratora) odbywać się będzie poprzez codzienne odnotowywanie na listach godzin przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola z podpisem osoby .

Uwaga!

W przypadku braku odnotowania na liście przez Rodzica godzin pobytu dziecka w przedszkolu, a stwierdzenia w dzienniku zajęć obecności dziecka, opłata będzie naliczona za 4 godziny pobytu dziecka tj. w wysokości 4 zł/dzień.

Opłata naliczana jest wg zasady-

liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu x 1 zł = ……………. zł

Opłaty za usługę dokonuje się przelewem bankowym:

Przedszkole Miejskie Nr 18 64-100 Leszno, ul. Włodarczaka 3 nr rachunku bankowego: 40 10203088 0000 8402 0059 7211 W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad 5 godzin za miesiąc/rok …………..

2. opłatę za wyżywienie

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Przedszkola nr 18 im. Sportowa Kraina w Lesznie z dnia 19.06.2020

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE tj. koszt surowca do przyrządzania posiłków dla dzieci ustalona przez Dyrektora w porozumieniu z Prezydentem Miasta Leszna, od 1 września wyniesie 7 zł/dzień (stawka obejmuje koszt surowca 3 posiłków przygotowywanych w przedszkolu)

Opłata naliczana jest wg zasady

- liczba dni żywienia dziecka w przedszkolu w danym miesiącu x 7 zł = ……………. zł

Opłaty za żywienie dokonuje się przelewem bankowym: Przedszkole Miejskie Nr 18, 64-100 Leszno, ul. Włodarczaka 3, nr rachunku bankowego: 86 10203088 0000 8902 0066 2486 W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, opłata za żywienie za miesiąc/rok ………

Opłaty pobierane są za wykonane usługi tj. płatność za miniony miesiąc

Płatności do dnia 15 kolejnego miesiąca tj. po wykonaniu usługi.

Przekazanie informacji o wysokości opłat za przedszkole następuje do dnia 7 kolejnego miesiąca. Opłata za przedszkole ma charakter płatności publicznoprawnej . W przypadku stwierdzenia niezgodności, uwag w odniesieniu do naliczonych kwot , w celu wyjaśnienia należy skontaktować się z Dyrektorem przedszkola .

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zarządzenie cd

Utworzono dnia 01.07.2020, 11:46

Zarządzenie

Utworzono dnia 01.07.2020, 11:46

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny